Educació Infantil

Activitats Segon Cicle (4-6 anys), amb complexitat adaptada a cada grup d’edat:

Si voleu més informació, trobareu el llistat complet i actualitzat de les nostres activitats en el següent document pdf: Llista activitats LABCLUB 2018

Objectius Pedagògics


Fent soroll: Instruments musicals amb materials reciclats
Aprendrem de manera molt pràctica la física del so, que és i com es transmet. També podrem veure com es comuniquen alguns petits animals, i construirem un megàfon i alguns instruments “musicals” amb materials d’ús quotidià.

Teatre d’ombres
Com es produeixen les ombres? Fan ombra tots els objectes?Shadow puppet theater
Tot jugant amb llanternes, figures de cartolina i objectes de tot tipus aprendrem a crear i transformar les ombres, i introduirem conceptes com la transparència i l’opacitat. També farem servir les nostres mans aprenent algunes figures animals bàsiques del teatre d’ombres.

Introducció a la Robòtica amb el Bee-Bot
La manera perfecta per fer els primers passos en el món de la robòtica i la programació.
L’abella Bee-Bot i els seus amics Blue-Bot i Pro-Bot són uns petits robots, resistents i molt fàcils de programar, ideals per treballar aspectes com ara el pensament seqüencial, la lateralitat, la noció espacial i la resolució de problemes.


Objectius Pedagògics

  • Estimular la comprensió de la varietat de la vida, i de les similituds entre els éssers vius
  • Familiaritzar-se amb nocions bàsiques de física i química
  • Encoratjar el respecte per la natura
  • Aprenentatge de l’anglès – vocabulari bàsic

Simbol color 3

Tornar a dalt

%d bloggers like this: