Plantes que brillen!

Tallers Escoles Ciència Clorofil·la STEM

Una de les activitats estrella d’aquest curs ha estat l’extracció i observació de la clorofil·la, que vam obtenir a partir de fulles d’espinacs i canonges.

La clorofil·la és un pigment, present a les plantes, algues i cianobacteris, necessari per al procés de la fotosíntesi.
Encara que en condicions de llum natural la clorofil·la és de color verd, donant el seu color a les fulles i altres parts de la planta, quan la il·luminem amb llum ultraviolada (UV) aquesta molècula emet fluorescència i l’observem de color vermell.

També podem aprofitar la llum UV per visualitzar altres molècules que emeten fluorescència, com la quinina present a l’aigua tònica o, inclús, l’exoesquelet dels escorpins!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: