LAB CLUB

Archives


Gradient de densitat amb sucre

Taller de Química: gradient de densitat amb sucre.

Més experiments de química/física: gradient de densitat amb sucre.  

Read More

Primers passos amb la química

Primers passos amb la química: separacions de fase i reaccions àcid-base.  

Read More