Cell Talk

Cell Talk – Com parlen les cèl·lules? Preparant el material per al taller de senyalització cel·lular per a nens: lligands, receptors, factors de transcripció…a LABCLUB no hi ha res difícil!

Cell Talk – How do cells talk? Making Styrofoam models for the cellular signaling workshop: ligands, receptors, transcription factors… at LABCLUB nothing’s too difficult!

Cell Talk – Cómo hablan las células? Preparando el material para el taller de señalización celular para niños: ligandos, receptores, factores de transcripción… en LABCLUB no hay nada difícil!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: